Vanaf november 2011 start het experiment 2toDrive (begeleid rijden). Dit experiment neemt een aantal veranderingen met zich mee die relevant zijn voor rijscholen.

2toDrive wordt naar verwachting in november 2011 als experiment ingevoerd in Nederland. Door het experiment kunnen jongeren eerder hun rijbewijs halen, namelijk al vanaf 17 jaar. Na het behalen van het rijbewijs mogen de jongeren tot hun 18e alleen de weg op onder begeleiding van een coach.
Door invoering van het experiment veranderen er een aantal zaken omtrent het behalen van het rijbewijs:

 • Jongeren mogen vanaf 16 jaar het theorie-examen voor de auto afleggen. De geldigheid van het theoriecertificaat wordt verlengd naar 1,5 jaar.
 • Vanaf 16 jaar en 6 maand mogen jongeren starten met het volgen van rijlessen.
 • Het praktijkexamen mag afgelegd worden vanaf 17 jaar.
 • Nadat de jongere het praktijkexamen met succes heeft afgerond mag hij tot zijn 18e verjaardag alleen autorijden onder begeleiding van een coach.

17 jaar
Jongeren die op of na de startdatum van het experiment 17 jaar worden meedoen met het experiment. Voor deze groep gelden de regels zoals hierboven uitgelegd. Jongeren die op de startdatum al 17 jaar zijn kunnen niet meedoen aan 2toDrive. Deze groep mag wel al op 17 jarige leeftijd starten met het volgen van rijlessen. Het praktijkexamen mag pas afgelegd worden na de 18e verjaardag. Het theorie-examen mag wel al voor de 18e afgelegd worden.

Aanmelden
Jongeren melden zich aan via de website www.2toDrive.nl door een begeleiderspas aan te vragen. Op deze pas komen de namen van de coaches van de jongeren te staan.

TTT, RIS & BBL
Binnen het experiment 2toDrive mag de tussentijdse toets (TTT) afgelegd worden door de jongeren. De minimum leeftijd voor het afleggen van de tussentijdse toets is verlaagd naar 16,5 jaar. Ook de rijopleiding in stappen (RIS) kan gevolgd worden door de jongeren die meedoen aan 2toDrive.
Leerlingen in de beroeps begeleidende leerweg (BBL), die voor beroepschauffeur leren, krijgen een vrijstelling voor het instroommodel. Jongeren die al 17 jaar zijn bij de start van 2toDrive en een BBL-opleiding voor beroepschauffeur volgen mogen toch voor hun 18e het praktijkexamen afleggen.

De coach
De coach fungeert als aanspreekpunt voor de jongere en coacht waar nodig. Een coach is geen rijinstructeur, hij geeft geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. De jongere heeft immers zijn rijbewijs al behaald. In het buitenland is gebleken dat alleen al de aanwezigheid van een coach een matigende en beschermende invloed op jongeren heeft.

Aan coaches worden een aantal eisen gesteld:

 • Moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B).
 • Moet minimaal 27 jaar oud zijn.
 • Mag in het verleden GEEN strafrechtelijke veroordeling voor verkeersovertredingen hebben gehad.
 • Mag in het verleden GEEN alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad.
 • Mag in het verleden GEEN onderzoeken naar rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad.
 • Mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden.
 • Moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

Graag wijzen wij u erop dat de leeftijd voor het behalen van het theorie-examen van de bromfiets wordt verlaagd naar 15,5 jaar.

Voor meer informatie over het experiment kunt u terecht op de website www.2toDrive.nl.